Genfortalt

GenFortalt

Download GenFortalt i App Store

GenFortalt er en ny tilgang til historieundervisning, hvor skoleelever både er modtagere og producenter af undervisningsmaterialet.

GenFortalt er et pilotprojekt, der, med en ny metode og ny digital teknologi, kombinerer et fysisk hæfte med korte historiepodcasts i et interaktivt undervisningsmateriale, der nemt kan bruges af børn. Hæftet er tilknyttet appen GenFortalt, som kan genkende hæftets illustrationer og afspille de podcasts, der gemmer sig bag.

Her på hjemmesiden kan man også frit gå på opdagelse i GenFortalt-universet og lære mere om Danmarkshistorien.

Materialet er tiltænkt folkeskolens 4.-6. klassetrin, men kan bruges af alle, der gerne vil lære om Danmarkshistorien på en sjov og anderledes måde. Indholdet dækker Christian IV som historisk tema.

Selvom bogen er opbygget kronologisk, lægger den op til, at man selv navigerer rundt mellem illustrationer og lyd på egen hånd, og det indebærer en høj grad af interaktivitet.

Hvordan?

GenFortalt har sat skolebørn fra hele landet stævne og ladet dem genfortælle Danmarkshistorien med deres egne ord.

Gennem workshopforløb på mange forskellige skoler har vi arbejdet med historiefortælling og perspektivering, rollespil og dramatisering, lydeffekter og oplæsning af skrevne speaks.

Med en optager i hånden har vi fulgt klasseundervisningen, selv stået for øvelser og lege og besøgt historisk relevante lokationer med eleverne. Eleverne har desuden fået rig mulighed for at lege med lydmediet og interviewe hinanden.

80 timers lydoptagelser er blevet klippet sammen til i alt 18 historier og 17 ordforklaringer, der tilsammen fortæller historien om Christian IV - fra hans fødsel i 1577 til hans død i 1648.

Undervisningsbogen er en lærerig, sanselig og spændende rejse - fortalt af børn, redigeret af genFORTALT og med børn som modtagere. 

Historiefortælling som læring

Formålet med GenFortalt er at gøre formidlingen af Danmarkshistorien mere levende og nærværende ved at bruge historiefortællingen som greb. Historiefortællingen har altid været et omdrejningspunkt i menneskelig kultur. Det er i kraft af overleverede fortællinger, vi lærer om vores historie, vores værdier og vores medmennesker. Lydfortællingen er en variant af denne ældgamle tradition.

Med lydfortællingen kan man med ganske få virkemidler skabe intime rum, mentale billeder, stemninger og historier, som man husker, fordi de lagrer sig i kroppen. Lydfortællingen giver plads til fantasien og efterlader rum til at skabe sine egne billeder på nethinden.

Med projektet ønsker vi at dele vores egen begejstring for lyd og historiefortælling ved at invitere børn og unge med ind i et auditivt univers, som står i kontrast til den meget visuelt betingede kultur, de ellers er den del af.

Børns egne betragtninger, spørgsmål, refleksioner og fortolkninger af historiske begivenheder er udgangspunktet for dette digitale læringsredskab.

Vores kongstanke er, at man lærer bedst, når man selv formidler, fordi man på den måde får historien mere end under huden, end hvis man blot får den fortalt. Når børn formidler til andre børn, er det med ord og vendinger, børn forstår og genkender.

På den måde håber vi at kunne inspirere andre børn til at at gå dialog med, spejle sig i og måske selv genfortælle Danmarkshistorien.